www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

Informace školní jídelny

I N F O R M A C E  Z E   Š K O L N Í  J Í D E L N Y

CENA STRAVNÉHO OD 1. ZÁŘÍ 2019
/Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb./

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku tj. od 1.9. do 31.8., ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 5.

1. Strávníci do 6 let (MŠ)
přesnídávka                               8,-  Kč
pitný režim                                3,-  Kč
oběd                                           16,- Kč
svačina                                        8,- Kč
celkem                                 35,- Kč

2. Strávníci 7-10 let (MŠ)
přesnídávka                                  8,- Kč
pitný režim                                   3,- Kč
oběd                                             22,- Kč
svačina                                          8,- Kč
celkem                                   41,- Kč

3. Strávníci  7-10 let (ZŠ)
oběd                                               22,- Kč

3. Strávníci  11-14 let (ZŠ)
oběd                                               26,- Kč

4. Strávníci  15 a více let
oběd                                              29,-  Kč

5. Cizí strávníci
oběd                                                68,- Kč


Vážení rodiče, milí žáci, strávníci,
peníze na stravné se vybírají v hotovosti pravidelně předposlední dva dny v měsíci:

první den   od 7.00 hod. - 9.00 hod. a od 11.00 hod. - 16.00 hod.
druhý den  od 7.00 hod. - 9.00 hod. a od 11.00 hod. - 14.00 hod
.

Kdo má zájem může využit bezhotovostní platbu stravného (bankovním převodem na účet školy). U vedoucí školní jídelny obdržíte tiskopis pro bezhotovostní platbu.

Jakmile máte obědy zaplacené, jste automaticky přihlášeni na celý měsíc. Zaplacené a přihlášené obědy je možné odhlásit telefonicky na čísle 577 929 066, nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, nejpozději v den výdeje stravy do 7.30 hodin ráno.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši, včetně věcných a režijních nákladů.

Jakékoliv informace o školním stravování podá
vedoucí školní jídelny Milena Huráňová, tel.číslo: 577 929 066

Zpracovala: Huráňová Milena, vedoucí školní jídelny
Schválil: Mgr. Podlas Robert, ředitel školy

Dokumenty ke stažení


© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2020
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
05.08.2020 v 12:40:14,
© Základní škola Tlumačov 2020